O nama… ciljevi

Share

Oblast ostvarivanja ciljeva

Udruženje  „Horizonti kulture i obrazovanja“  je nevladino i neprofitno udruženje osnovano  radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture i obrazovanja.

Ciljevi Udruženja su:

 1. Povećanje kulturnog nivoa društva kroz promovisanje kulturnih vrednosti.
 2. Afirmacija bilo kog vida kulture i edukacije.
 3. Promovisanje individualnosti, kreativnosti, originalnosti, slobode izražavanja, i multikulturalnosti.
 4. Unapredjenje kulture, uključivanje mladih i ljudi svih profila kao i stvaranje prilika za kreativno i umetničko izražavanje promovisanjem   njihovih  ideja i dela.
 5. Podrška razvoju kulturne, humanističke, naučne i filozofske misli,
 6. Promovisanje kulture učenja, obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja
 7. Edukacija građana na planu stručnog obrazovanja i usavršavanja u skladu sa savremenim svetskim trendovima,
 8. Podsticanje razvoja multikulturalnosti u svim segmentima društvenog života
 9. Promocija očuvanja kulturnog nasledja i vrednosti našeg društva.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito sprovodi sledeće aktivnsoti:

 1. Organizuje kongrese, simpozijume, stručne skupove, savetovanja, seminare, kurseve, tribine, stručna putovanja, treninge i druge oblike stručnog obrazovanja i obuka radnika u kulturi i obrazovanju, kao i ostalih kategorija gradjana.
 2. Organizuje grupne ili samostalne izložbe, kulturne manifestacije, kolonije, kampove i različite druge vidove prezentacija na temu umetnosti i obrazovanja
 3. Učestvuje u izradi i realizaciji programa i projekata.
 4. Saradjuje sa kulturnim, obrazovnim, zdravstvenim i humanitarnim organizacijama i ustanovama u zemlji i inostranstvu koje se bave sličnom problematikom.
 5. Prikuplja i obradjuje naučnu i stručnu literaturu, dokumentaciju, podatke i druge informacije u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja.
 6. Saradjuje sa obrazovnim, zdravstvenim i humanitarnim organizacijama i ustanovama kao i drugim domaćim i stranim srodnim udruženjima
 7. Izradjuje i realizuje razvojno orjentisane i opšte korisne programe
 8. Organizuje turističke zabavne i sportske manifestacije
 9. Bavi se izdavačkom djelatnošću i objavljivanjem publikacija u skladu sa proklamovanim ciljem Udruženja
 10. Izradjuje i održava web prezentacije i sprovodi druge vidove aktivnosti na društvenim mrežama  radi  promocije ciljeva Udruženja
 11. Obavlja poslove marketinga iz oblasti delovanja Udruženja
 12. Prati konkurse za finansiranje programa i projekata iz oblasti delovanja Udruženja, priprema dokumentaciju za učešće na konkursima  i realizuje programe i projekate
 13. Sprovodi istraživanja u kulturi i obrazovanju
 14. Učestvuje u oplemenjujivanju prostora umetničkim sadržajima.
 15. Obavlja i druge poslove u funkciji ostvarivana ciljeava radi kojih je Udruženje osnovnao, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.