Projektna nastava

Share

Projektna nastava se poslednje dve godine realizuje u našim školama kao inovativni oblik nastave. Bez obzira što teoretski nije pedagoška  novina,  kod nastavnika su prisutne dileme koje treba rešavati.

John Dewey
John Dewey

Metoda projektne nastave je uvedena u obrazovnu praksu skoro pre 100 godina,  zahvaljujući idejama poznatog naučnika i istraživača Džona Djuija po kojem je glavni zadatak škole da učenicima omogući sticanje znanja kroz:

  • lično iskustvo na osnovu sopstvenih istraživanja,
  • saradnju sa drugima,
  • izražavanje sopstvenih ideja.

Stečeno znanje, po Djuiju, mora biti u funkciji praktičnih potreba – znanje se mora praktično primeniti.

Promena uloge nastavnika i učenika

Projekna nastava se danas smatra  inovativnim oblikom nastave jer menja ulogu učenika i nastavnika u nastavnom procesu.

Nastavnik u projektnoj nastavi nije u ulozi predavača  koji prenosi informacije učenicima, već raznovrsnim metodama  rada podstiče aktivnost učenika u procesu učenja.

Umesto reprodukcije  informacija, fokus se pomera na rad sa informacijama, njihovo biranje, klasifikovanje i prezentovanje. Primenjujući projektnu nastavu  nastavnici  imaju mogućnost za otvoreniju saradnju sa kolegama kroz međupredmetno povezivanje sadržaja, sa roditeljima i ostalim saradnicima na projektu. Takođe, otvara im se mogućnost za veću primenu novih nastavnih tehnologija. Sve ove mogućnosti ih izmeštaju iz uloge predavača u ulogu koordinatora i organizatora nastave.

Uloga učenika se takođe menja na način koji omogućava učenicima da:

  • koriste  različite izvore znanja,
  • tragaju za rešenjima postavljenih problema,
  • upražnjavaju istraživačke aktivnosti,
  • uče u manjim vršnjačkim grupama, 
  • sarađuju sa nastavnicima drugih predmeta ili stručnjacima za određenu oblast iz drugih profesija,
  • postavljaju pitanja i aktivno traže odgovore na njih,
  • kreiraju sopstvena značenja odgovora koje su pronašli .

Da li će projektna nastava biti izazov ili teškoća za nastavnike zavisi od spremnosti svih aktera škole da se upoznaju sa svim vidovima ovakve  edukacije.

Mirsada Topalović, psiholog