Tag Archives: zdravlje

Preskakanje doručka nije dobra navika

Nastavnici u osnvonim i profesori u srednjim školama  primećuju da sve više dece preskače doručak.

raznovrsna hranaPreskakanje doručka nije dobra navika. Zabluda je da se izostavljanjem doručka može smanjiti telesna težina. Istraživanja pokazuju  da deca koja redovno  doručkuju  imaju manju  telsnu masu u odnosu na decu koja preskaču doručak .

Deluje neverovatno, ali ona deca koja redovno doručkuju unose više kalorija,  vlakana i holesterola,  računajući celodnevni unosu hrane,  ali zato unose manje nezdravih masti. Deca koja preskoče doručak, obično nadoknade unos drugim obrocima u toku dana, ali je tada ta hrana manje kvalitetna, tj. slabije balansirana.

Doručkovanje  takodje ima uticaja i na postignuća u školi. Mnoge studije pokazuju da deca koja doručkuju bolje funkcionišu, postižu bolje rezultate, imaju bolju koncentraciju i više energije.

nasmejani dorucakDeca koja doručkuju generalno su boljeg zdravlja, a to je povezano sa vrstom hrane koja se obično unosi jutarnjim obrokom.  Doručak obezbedjuje hranljive potrebe dece mnogo bolje nego ostali obroci tokom dana. Doručak je odlična prilika da se pojedu vlakna u obliku cerelarija i hleba od integralnog brašna. Vlakna mogu biti od pomoći kod kontrole telesne težine i povezuje se sa nižim vrednostima holesterola u krvi.

 https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/The-Case-for-Eating-Breakfast.aspx

Tri principa pravilne ishrane

Pojam pravilne ishrane podrazumeva zadovoljenje potreba organizma za dnevnim unosom energije i dovoljnom količinom prehrambenih i zaštitnih materija koje su neophodne za održavanje fizioloških funkcija organizma i zdravlja.

dobro balansirani sastojci hrane čine zdrav obrokPrvi i osnovni  princip zdrave ishrane jeste: Uneti odgovarajuću količoinu potrebnih namirnica

Iz ovog proizilaze sekundarni principi:

1.   Princip individualbnosti (potrebe konkretne osobe)

Kod pripremanja hrane za dete treba imati na umu:

 1. Uzrast (u ranom dečjem uzrastu je velika potreba za gradivnim materijama, u adolescenciji energetske potrebe su veće…)
 2. Nasledne faktore (predispozicija za odredjene poremećaje i bolesti vezane za ishranu, “sklonost” ka debljanju)
 3. Uskladjivanje ishrane sa dominantim tipom
 4. Ugradnja zdravog načina ishrane u individualni životni stil.

2.  Princip kvaliteta (odrediti koje su to namirnice potrebne)

Hranom se osigurava unos materija neophodnih

 1. izaberi zdravu hranu
  Izabrati zdravu hranu nije lako

  Za izgradnju tkiva (belančevina, gvožđa i kalcijuma),

 2. Energija neophodna za odvijanje procesa metabolizma i telesnu aktivnost (masti i ugljeni hidrati)
 3. Nutrijenti potrebni za fiziološke funkcije organizma (vitamini i minerali).
 4. Raznovrsnom hranom smanjuje se rizik da će neki hranjlivi sastojak ostati u manjku.

Pravilnim izborom hrane doprinosimo održavanju zdravlja, mentalnoj i telesnoj sposobnosti pa je zato važan kvalitetan i raznovrstan odabir namirnica.

3. Princip kvantiteta (koja količina svake vrste namirnica je dovoljna)

Neophodan je dobra procena koliko koje vrste namirnica treba unositi.

 1. Nedovoljni unos troši rezerve organizma, usporava telesni razvoj  i ograničava normalne fiziološke procese i aktivnosti, a samim time i zdravlje.
 2. Preveliki unos dovodi do opterećenja organizma, nepravilne prerasporedele telesne mase, smanjuje funkcionalnost organizma.
 3. Teško je spremiti obrok običnim sumiranjem nutritijenata, što bi ličilo na hemijsku laboratorijiu. Namirnice su prirodne mešavine potrebnih hemijskih sastojaka. Svaka namirnica čini specifičnu mešavinu. Poznavanjem sastojaka namirnica može se odabrati kombinacija koja zadovoljava potrebe konkretne osobe.