Registracija – Dekubitus

TwitterFacebookGoogle+Share

Registracija na kurs “Dekubitus, procena, sprečavanje i lečenje”

Opšte informaicje

Opšte informacije o  kursu „Dekubitus, procena, sprečavanje i lečenje”  možete videti obilaskom kursa u svojstvu gosta. Potrebno je da se na  sledećoj stranici upišete kao gost (kliknite na dugme na kome pise “Log in as guest”). Tada će vam biti dostupni opšti podaci o kursu, imaćete prilike da vidite strukturu kursa i da pregledate teme svake lekcije, ali nećete moći da vidite  glavne sadržaje kursa niti da ogovarate na ptianja u okviru Testa.

Struktura kursa

Kurs je koncipiran u 5 lekcija i svaka lekcija sadrži nekoliko delova. Prvi deo čine naslovi poglavlja koji se u lekciji obradjuju. Ovom delu može se pristupiti u ulozi GOSTa.  Drugi deo čini glavni deo lekcije gde se nalaze svi relevanti podaci o temi koja se u lekciji obradjuje. Ovom delu možete pristupiti ukoliko upišete kurs.  Treći deo čine prateći materijali. Poslednji deo lekcije jeste test. Svaka lekcija se završava setom od 5 do 8 pitnja, ceo kurs ima 31 pitanje. . Rešavanje testa nije obavezno , ali ukoliko želite da dobijete sertifikat o završenom kursu, potrebno je  da imate 60% uspeha u rešavanju testa.

Kome je kurs namenjen

Lekcije u ovom  kursu su namenjene medicinskom osoblju kioje se u svakodnevnom radu sreće sa dekubitusima. Od ovog kursa mogu imati koristi i osobe bez medicinskog predznanja koje se u neposrednom okruženju sreću sa ovim problemom. Informacije u ovom kursu mogu biti od koristi i lekarima da obnove i sistematizuju svoja znanja o dekubitusu.

Registracija

Da bi ste upisali kurs potrebno je da se registrujete. Za to će vam biti potrebno korisničko ime (username) i  šifra (password). Ove podatke dobićete mejlom. Zato je potrebno da nam ostavite ime i prezime i e-mail adresu.