“Kreativno dete u razredu” – održana tribina br. 2

Share

7.3.2015. Majdanpek,  Centar za kulturu Majdanpek, 84 učesnika

UstanovaMesto
OŠ "Velimir Markićević"Majdanpek
OŠ "12. septembar"Majdanpek
OŠ "Branko Perić"Rudna Glava
OŠ "Miladin Bučanović"Vlaole
Tehnička školaMajdanpek
GimnazijaMajdanpek
OŠ "Vuk Karadžić"Donji Milanovac
PU "Marija Munćan"Donji Milanovac