Medicina u umetnosti 6

TwitterFacebookGoogle+Share

P r v o    o b a v e š t e n j e

Pozivamo Vas da učestvujete na Šestom simpozijumu

 “Medicina u umetnosti” Zaječar 2019.

 U organizacij Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar

Petak, 1. 11. 2019. godine, Amfiteatar Doma Zdravlja, Zaječar

Šesti simpozijum Medicina u umetnosti
Csontváry Kosztka Tivadar: Old Fisherman, 1902

Sesije i predavanja po pozivu:

Usmene i poster prezentacije organizovaće se u 4 celine:

I    Medicina u umetnosti: Muzika

 • Kornelia Đaković Švajcer:  MUZIKA I MEDICINA

II   Medicina u umetnosti: Slika

 • Bojana Cokić:        DINASTIJA HABSBURG I PROGENIJA
 • Svetlana Stojkov: TIVADAR KOSZTKA  CSONTVÁRY   − SLIKAR “SUNČANE STAZE”
 • Bratimirka Jelenković:         PLAKAT U PROMOCIJI ZDRAVLJA

III   Medicina u umetnosti: Reč

 • Dušan Đurić:         MELANHOLIJA, DEPRESIJA, ISTORIJAT
 • Dejan Dimić:         ANALIZA LIKOVA ANIMIRANE SERIJE “DRUžINA I MORNAR POPAJ” KROZ PRIZMU MEDICINSKE PATOLOGIJE
 • Vukašin Antić:       ПРИЛОЗИ ЗА БИОГРАФИЈУ ДОКТОРА СВЕТИСЛАВА  СТЕФАНОВИЋА (1871 – 1944) ЛЕКАРА И КЊИЖЕВНИКА

IV   Medicina u umetnosti: Misao

 • Vladimir Biočanin:  ZVEZDANO NEBO NAD NAMA I MORALNI ZAKONI U NAMA – MEDICINSKA DEONTOLOGIJA
 • Emil Vlajić:             SMISAO ŽOVOTA

Prateći umetnički dogadjaji

Tokom trajanja simpozijuma održaće se prigodni umetnički dogadjaji. Ovo je prilika da iskažete svoju umetničku kreativnost. Kontaktirajte organizatore oko pripreme i organizacije pratećeg umetničkog programa (vemil@mts.rs).

Organizacioni odbor

Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zajecar

 • Prim Mr sci. med. dr Bratimirka Jelenkovic (predsednik organizacionionog  odbora)
 • Prim Dr sci. med. dr Dušan Bastac
 • Dr Brankica Vasić
 • Dr Emil Vlajić
 • Dr Ljiljana Jovanović
 • Ada Vlajić
 • Prim. Dr sci. med. dr Vladimir Mitov
 • Prim Mr sci. med. dr Predrag Marušic
 • Dr Zoran Jelenkovic
 • Prim. dr Vera Najdanovic Mandic
 • Dr Rade Kostić
 • Dr Goran Jović
 • Dr Biljana Popović
 • Dr Biljana Stanković
 • Dr Miloš Protić
 • Dr Danijela Ćirić
 • Prim. dr Vesna Petković
 • Dr Marko Jović
 • Dr Tanja Jović
 • Dr Zorica Stojadinović
 • Dr Ivica Urošević
 • Jasmina Nikolić

Zdravstveni centra Zaječar, Zaječar

 • Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Miroslav Stojanović
 • Direktor Bolnice: Dr Ivica Milosavljević
 • Direktor Doma zdravlja: Dr Bojana Radojević

Specijalna bolnica za rehabilitaciju”Gamzigrad”

 • Direktor: Dr Rade Kostić

Sekcija za umetnost, kulturu i humanost Srpskog lekarskog društva 

 • Predsednik: Akad. med. Vladimir Jokanović

Programski odbor

 • Dr Emil Vlajić (predsednik programskog odbora)
 • Prof dr Kornelija Đakovič Švajcer
 • Prof dr Dušan Djurić
 • Prof dr Svetlana Stojkov
 • Doc dr Vladimir Biočanin
 • Dr.sci med Dejan Dimić
 • Prim. dr Bojana Cokić
 • Prim. Mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković
 • Dr Vukašin Antić, Vranje

Akreditacija

Šesti simpozijum “Medicina u umetnosti” Zaječar 2019. je na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA  Srbije Broj: 153-02-01685/2019-01 . od 19.08.2019. akreditovan pod rednim brojem   А-1-2246/19 -red 84,  kao  “Nacionalni simpozijum”.

CILJNA GRUPA: Lekari , Stomatolozi, Farmaceuti, Psiholozi, Biohemičari. Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

 • Broj bodova za predavače                                  8
 • Broj bodova za usmenu prezentaciju            7
 • Broj bodova za poster prezentaciju                5
 • Broj bodova za slušaoce                                     4

Kotizacija:             Članovi  SLD-a su oslobodjeni kotizacije.

Za ostale učesnike 2000.00 dinara.

Način prijavljivanja radova

Sažetke  radova slati do 13. 10. 2019.  18.10.2019.godine  na e-mail adresu: vemil@mts.rs. Obaveštenje autorima o prihvatnju radova  kao i Drugo obaveštenje sa detaljnim programom biće objavljeno na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/) do 20.10.2019. godine.

Sažetak rada sadrži: Naslov, puno ime i prezime autora i svih koautora i naziv ustnove autora i koautora, kao i tekst samog sažetka (koji ne mora biti strukturiran), kao i način prezentovanja (usmeno ili poster). Sažetak može imati do 500 reči.

Sažeci odabranih radova biće štampani u zborniku sažetaka.

Prijava učešća

Registracija učesnika je obavezna, i vrši se elektronskim putem, prateći uputstvo na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/).

Osoba za kontakt:

 • Emil Vlajić, E-mail:  vemil@mts.rs   tel 062 800 33 23

Osoba za kontakt za organizaciona pitanja:

 • Prim. mr dr Bratimirka Jelenković, E-mail
 • sld.podruznicazajecar@gmail.com   tel 062 80 39 570

Prvo obaveštenje (PDV format)