Peti simpozijum Medicina u umetnosti

TwitterFacebookGoogle+Share

P r v o    o b a v e š t e n j e

Pozivamo Vas da učestvujete na

 Petom simpozijumu

“Medicina u umetnosti” Zaječar 2018.

 U organizacij Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar

a09deda6601107fa27692da5803

12.10. 2018. godine, Amfiteatar Doma Zdravlja, Zaječar

Predavanja po pozivu i teme simpozijuma

 • Vladimir Jokanović, Novi Sad: Potreba savremene medicine  za  umetničkom i humanom kategorijom
 • Kornelia Đaković Švajcer, NoviSad: Dance Macabre ili humani skelet kao metafora
 • Ljubomir Panajotović, Beograd: Slike rata u delima Čarlsa Bela i Henrija Tonksa
 • Dušan Đurić, Kragujevac: Odiseja ekspertskih sistema – Ars Magna
 • Vukašin Antić, Vranje: BILA JEDNOM RUŽA JEDNA. Prilozi za biografiju profesora farmakologije Medicinskog fakulteta u Beogradu dr Radivoja Pavlovića (1893-1983)
 • Dejan Dimić, Beograd: Scene ozdravljenja na freskama manastira Dečani
 • EmilVlajić, Zaječar: Medicina izmedju nauke i umetnosti
 • Bojana Cokić, Zaječar: Igra dece viđena okom umetnika
 • Bratimirka Jelenković, Zaječar: Frida Kalo: Život i umetnost

 Usmene i poster prezentacije organizovaće se u 4 celine:

 1.  Medicina kao umetnost
 2. Medicina i nadrealizam
 3. Lucidnost umetnika – od životnog stila do dijagnoze
 4. Seksualnost u umetnosti

Prateći umetnički dogadjaji

Tokom trajanja simpozijuma održaće se prigodni umetnički dogadjaji. Ovo je prilika da iskažete svoju umetničku kreativnost. Kontaktirajte organizatore oko pripreme i organizacije pratećeg umetničkog programa (vemil@mts.rs).

Organizacioni odbor

Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zajecar

 • Prim Mr sci. med. dr Bratimirka Jelenkovic (predsednik organizacionionog  odbora)
 • Prim Dr sci. med. dr Dušan Bastac
 • Dr Ljiljana Jovanović
 • Ada Vlajić
 • Prim. Dr sci. med. dr Vladimir Mitov
 • Prim Mr sci. med. dr Predrag Marušic
 • Dr Zoran Jelenkovic
 • Prim. dr Vera Najdanovic Mandic
 • Dr Aleksandar Petrovic
 • Dr Rade Kostić
 • Dr Goran Jović
 • Dr Biljana Popović
 • Dr Biljana Stanković
 • Dr Miloš Protić
 • Dr Brankica Vasić
 • Dr Danijela Ćirić
 • Dr Marko Jović
 • Dr Tanja Bogdanović
 • Dr Saška Manić
 • Dr Emil Vlajić
 • Prim. dr Vesna Petković
 • Jasmina Nikolić

Zdravstveni centra Zaječar, Zaječar

 • Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Miroslav Stojanović
 • Direktor Bolnice: Dr  Jovan Stevanović
 • Direktor Doma zdravlja: Dr Bojana Radojević

Specijalna bolnica za rehabilitaciju”Gamzigrad”

 • Direktor: Dr Rade Kostić

Sekcija za umetnost, kulturu i humanost Srpskog lekarskog društva 

 • Predsednik: Akad. med. Vladimir Jokanović

Programski odbor

 • Dr Emil Vlajić (predsednik programskog odbora)
 • Prof dr Kornelija Đakovič Švajcer
 • Prof dr Ljubomir Panajotović
 • Prof dr sc Branko Ćorić
 • Doc dr Vladimir Biočanin
 • Prof dr Dušan Djurić
 • Dr.sci med Dejan Dimić
 • Prim. dr Bojana Cokić
 • Prim. Mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković

Akreditacija

Peti simpozijum “Medicina u umetnosti” Zaječar 2018. je na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA  Srbije Broj: 153-02-2275/2018-01. od 21.8.2018. akreditovan pod rednim brojem   А-1-2212/18 red 56,  kao  “Nacionalni simpozijum”.

CILJNA GRUPA: Lekari , Stomatolozi, Farmaceuti, Psiholozi, Biohemičari.

 • Broj bodova za predavače                                    8
 • Broj bodova za usmenu prezentaciju              7
 • Broj bodova za poster prezentaciju                  5
 • Broj bodova za slušaoce                                        4

Kotizacija:

 • Za članove SLD-a 1000.00 dinara.
 • Za ostale učesnike 2000.00 dinara.

Način prijavljivanja radova

Sažetke  radova slati do 30. 9. 2018. godine  na e-mail adresu: vemil@mts.rs. Obaveštenje autorima o prihvatnju radova  kao i Drugo obaveštenje sa detaljnim programom biće objavljeno na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/) do 7.10.2018. godine.

Sažetak rada sadrži: Naslov, puno ime i prezime autora i svih koautora i naziv ustnove autora i koautora, kao i tekst samog sažetka (koji ne mora biti strukturiran), kao i način prezentovanja (usmeno ili poster). Sažetak može imati do 500 reči.

Sažeci odabranih radova biće štampani u zborniku sažetaka.

Prijava učešća

Registracija učesnika je obavezna, i vrši se elektronskim putem, prateći uputstvo na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/). Preuzmite prijavni list

Osoba za kontakt:

Emil Vlajić, E-mail:  vemil@mts.rs   tel 062 800 33 23

Osoba za kontakt za organizaciona pitanja:

Bratimirka Jelenković, E-mail    sld.podruznicazajecar@gmail.com   tel 062 80 39 570

PDF verziju prvog obavestenja pogledajte ovde  pdf-icon

medicina-u-umetnosti-v-p-r-v-o-o-b-a-v-e-s-t-e-n-j-e-2-vettriano