“Hranimo se zdravo” – Propozicije konkursa

TwitterFacebookGoogle+Share
HRANIMO SE ZDRAVO 2
Konkurs kratki, pdf

Udruženje “Horizonti kulture i obrazovanja”  poziva sve učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije Timočke Krajine da učestvuju na konkursu za najbolji poster na temu ZDRAVE ISHRANE. Smotra svih prihvaćenih postera i proglašenje najboljih postera po kategorijama održaće se u subotu, 2.4.2016. godine.

1.        Teme

Glavna tema: Hranimo se zdravo

Uže teme koje se mogu obrađivati u okviru glavne teme:

 • Tradicija i zdrava ishrana
 • Zablude o pravilnoj ishrani
 • Ishrana u školi i oko nje
 • Zdrav obrok i njegovi delovi
 • Poremećaji i bolesti izazvani nezdravom ishranom
 • Zdrava ishrana i drugi principi zdravog života
 • Zdrava hrana

2.        Ko može da učestvuje na konkursu

Izrada postera je timski rad. Tim čine najmanje 5 učenika, ali tim može da bude i celo odeljenje. Članovi jednog tima ne mogu biti iz različitih razreda. U jednom odeljenju može biti više timova. Mentor tima je učitelj ili nastavnik, ili osoba druge profesije iz škole. Postoje četiri kategorije po uzrastu:

I   kategorija: učenici prirpemnih predškolskih grupa (predškolci)

II   kategorija: učenici nižih rarzedi osnovih škola (od I do IV razreda)

III  kategorija: učenici viših razredi osnovnih škola (od V do VIII razreda)

IV kategorija: Srednje škole

3.        Tehnički detalji

Veličina postera: širina do 80 santimetara, visina do120 sanitemtara.

Prihvatljiv je bilo koji kvalitet papira.

Poster mora biti originalnog dizajna i izrade. Može se koristiti bilo koja tehnika u izradi postera, uključujući i kompjuterski dizajn. Sadržaji sa interneta se mogu koristiti samo sporadično i ne mogu da čine više od 30% sadržaja postera.

Poster mora da sadrži sledeće delove: Naslov, Ime tima (npr.  odeljenje IV3). Ime i mesto škole.

4.        Način prijavljivanja

Prijavljivanje se vrši slanjem slika postera u elektronskoj formi na e-mail adresu organizatora. Prihvataju se JPG formati slika postera. Uz sliku postera, na konkurs treba poslati sledeće podatke:

 • Naslov postera
 • Ime tima
 • Ime mentora
 • Ime škole i mesto
 • e-meil adresa

Tražene podatke i sliku postera poslati mejlom na adresu   vemil@mts.rs

5.        Značajni datumi

 • Objavljivanje  konkursa                                          11.01.2016.
 • Rok za prijem elektronske verzije radova       19.03.2016.
 • Žiriranje  radova i lista primljenih postera     28.03.2016.
 • Prezentacija postera                                               02.04.2016.

6.        Žiriranje postera

Sve pristigle postere procenjivaće stručni žiri. Spisak prihvaćenih postera biće objavljen na sajtu udruženja 28.3.2016. godine.

Za svaku od sledećih karakteristika poster može dobiti maksimalno 20 bodova.

 • Originalnost i kreativnost 20 bodova
 • Povezanost sa temom  20 bodova
 • Preneta poruka 20 bodova
 • Tehnička opremljenost 20 bodova.
 • Prezentacija (20 bodova)

Maksimalni mogući broj bodova jeste 100. Posteri sa najvećim brojem bodova proglasiće se za najbolje po kategorijama.

7. Smotra postera

Svi prihvaćeni posteri biće izloženi na dan prezentacije (02.04.2016.godine ) od 10. časova u prostoru koji će naknadno biti odredjen.  Prezenteri će objašnjavati svoje postere stručnom žiriju, kao i svim zainteresovanim, od 10 do 14 časova.

Svi timovi prihvaćenih i prezentovanih postera dobiće diplome, a mentori potvrde. Proglašenje najboljih postera po kategorijama biće svečano objavljeno u 14. časova. Najbolji posteri dobiće prigodne nagrade.