Tag Archives: reproduktivni

Reproduktivni ili kreativni učitelj

Kreativni učitelj je neprocenjivo vredan resurs
Kreativni učitelj je okosnica kreativne nastave.

 

 

U obrazovnom sistemu se mogu prepoznati dva tipa učitelja: Reproduktivni i Kreativni

Evo odlika jednog i drugog tipa učitelja.

 

Reproduktivni učitelj

Kreativni učitelj

Rado koristi gotove nastavne materijale i gotove pripreme za  rad u razredu. Na svaki čas  dolazi sa novim  scenarijem i  novim nastavnim materijalima.
Oslanja se na udžbenike u kojima je ponuđen gotov scenaro  za „obradu” novih sadržaja. Umesto udžbenika koristi  naučno-popularne i umetničke tekstove.
Misli da mu  je stečena diploma dovoljna za ceo radni vek Stalno uči (formalno i neformalno).
Nikada nije prikazao  neki svoj radni rezultat, a one koji to rade naziva „karijeristima”. Prikazuje  vlastite metode, pripreme, didaktičke materijale na stručnim  skupovima.
Nikad nije napisao  niti objavio  stručni tekst, a o onima koji to čine nema „visoko” mišljenje. Objavljuje stručne tekstove u časopisima ili na internetu.
Godinama koristi iste modele nastavnih aktivnosti. Proverava vlastite ideje.
Nema nove ideje i nikad se ne pita može li se nešto raditi drugačije. Uvek ima nove ideje za zajedničke aktivnosti s učenicima.
Ako i sazna za neku novu ideju traži što jednostavniji recept za njeno ostvarenje. Svaku tuđu ideju  menja i obogaćuje.
Ništa ga ne zanima osim obaveznog  nastavnog  plana i  programa. Znatiželjan je – sve ga zanima, ima širok spektar interesovanja.
Ne zna da na Internetu postoje mnoge stranice sa produktima kreativnih kolega. Istražuje tuđe ideje na internetu.
Godinama nije pročitao neku  novu stručnu ili naučnu knjigu. Čita najnovije knjige iz metodike, pedagogije i psihologije.
Godinama nije prelistao neki stručni ili naučni  časopis. Prati stručne i naučne  tekstove u časopisima.
Godinama koristi iste pripreme bez obzira na strukturu učenika u razredu. Prilagođava pripreme časa konkretnim učenicima.
Ne zanima ga nikakva saradnja s drugim kolegama, a na stručne susrete ide samo zato što mora. Sarađuje s drugim kreativnim kolegama, pravi povoljnu atmosferu  za učenje u školi.
Primenjuje  frontalnu nastavu. Primenjuje aktivne oblike učenja.

(https://bib.irb.hr/datoteka/679399.Diplomski_rad-Andrea_Ivoevi.pdf)