Osmi simpozijum Medicina u umetnosti Zaječar 2022

Share

Osmi simpozijum Medicina u umetnosti održaće se na hibridni način 15.4.2022. godine.

PDF verzija

Poziv za slanje sažetaka

U ovom pokušaju da medicini vratimo dostojanstvo,  pozivamo sve  autore  da zajendo, uz pomoć umetnosti osvetilmo četiri aspekta medicine. U vreme kada se preispituju mnoge ljudske vresnoti sagledavanje medicine kroz umetnost je samo jedan način da se medicina zadrži na pravom mestu u ljudskoj civilizaciji.

Praćenjem novih tehnologija i uklapanjem u zahteve trenutka, hibridni način prezentacije radova  pomiriće dve suprotnosti s kojimja se organizatori ovog sipozijuma od samog početka suočavaju. S jedne strane omogućiće susretanje i druženje svih onih koji mogu i žele da se fizički pojave u Amfiteatru zaječarskog Doma zdravllja, a s druge strane, dozvoliće ravnopravno učešće putem web prezentacije svojih radova i onim autorima  koji nisu u mogućnosti da se pojave na mestu održavanja simpozijuma. Istovremeno, web prezentacije sipozijuma  moći će  putem internet veze  da preate svi kojima spoj medicine i umetnosti može biti interesantan dogadjaj.

Radovi će biti prezentovani na hibridni način i biće podeljeni u četiri celine

  1. Medicina kao praksa
  2. Medicina kao veština
  3. Medicina kao nauka
  4. Medicina kao umetnost

Način prijavljivanja radova

Sažetke  radova slati do 1. 4. 2022. godine  na e-mail adresu: vemil@mts.rs. Obaveštenje autorima o prihvatnju radova  kao i Drugo obaveštenje sa detaljnim programom biće objavljeno na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/) do 11.4.2022. godine.

Sažetak rada sadrži: Naslov, puno ime i prezime autora i svih koautora i naziv ustnove autora i koautora, kao i tekst samog sažetka (koji ne mora biti strukturiran). Sažetak može imati do 500 reči. Sažeci odabranih radova biće štampani u zborniku sažetaka.

Prijava učešća

Registracija učesnika je obavezna, i vrši se elektronskim putem, prateći uputstvo na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/).

Način prezentacije kao i praćenje seminara sa tehničkim detaljima biće detaljno objašnjeno u drugom obaveštenju.

Osoba za kontakt: Emil Vlajić, E-mail:  vemil@mts.rs tel 062 800 33 23

Osoba za kontakt za organizaciona pitanja: Prim. mr dr Bratimirka Jelenković, E-mail: sld.podruznicazajecar@gmail.com   tel 062 80 39 570

Akreditacija

Osmi simpozijum “Medicina u umetnosti” Zaječar 2022. je na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA  Srbije Broj: 153-01-/2022-01. od 07.03.2022. akreditovan pod rednim brojem   А-1-393/22/31,  kao  “Nacionalni simpozijum”. 

CILJNA GRUPA: Lekari , Stomatolozi, Farmaceuti, Psiholozi, Biohemičari. Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

  • Broj bodova za predavače  po pozivu             8
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju              7
  • Broj bodova za slušaoce                                 4

Kotizacija:     Članovi  SLD-a su oslobodjeni kotizacije. Za ostale učesnike 1000.00 dinara.

Detalje o organizaciji, prijavljivanju, datumima i načinu prezentacije možete naći na FB stranici Medicina u umetnosti www.facebook.com/medicineinart


S nestrpljenjem očekujemo druženje na osmom simpozijumu Medicina u umetnosti 2022.