Medicina u umetnosti 10

Share

Prvo obaveštenje

Dragi prijatelji

Pozivamo Vas da učestvujete na  jubilarnom, desetom  simpozijumu  “Medicina u umetnosti 10”. Simpozijum će se održati  5.10.2024.. godine u Zaječaru

Ovog puta okosnica simpozijuma jeste pitanje:

Može li umetnost da pomogne u određivanju pouzdane medicine?

Uže teme:

  • Medicina izmedju istine i laži
  • Poverenje i verovanje u medicinu
  • Etički  principi i moralnost u savremenoj medicini
  • Veštačka inteligencija i medicina

Akreditacija Simpozijuma biće obavljena u julskom akreditacionom roku.

Sažetke radova slati do 22.9.2024. godine na e-mail adresu: vemilblog@gmail.com
Sažetak rada treba da sadrži: Naslov, puno ime i prezime autora i svih koautora i naziv ustnove autora i koautora, kao i tekst samog sažetka (koji ne mora biti strukturiran). Sažetak može imati do 500 reči.

Sažeci odabranih radova biće štampani u zborniku sažetaka.

Obaveštenje o prihvatnju radova autori će dobiti mejlom do 27.9.2024. godine. Tada će Drugo obaveštenje sa detaljnim programom biti objavljeno na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/ ).


Osoba za kontakt:
Emil Vlajić, E-mail: vemilblog@gmail.com tel 062 800 33 23

Osoba za kontakt za organizaciona pitanja:
Bratimirka Jelenković, E-mail:bratimirkajelenkovic@gmail.com
sld.podruznicazajecar@gmail.com tel 062 80 39 570

Tekst prvog obaveštenja o desetom simpozijumu Medicina u umetnosti možete naći na stranici: http://www.horizontiko.rs/medicina-u-umetnosti-10

Obaveštenja o simpozijumu se nalaze na FB stranici: https://www.facebook.com/medicineinart.

Programe i zbornike radova prethodnih simpozijuma "Medicina u umetnosti" mozete naci na sledecoj stranici https://www.horizontiko.rs/prethodni-simpozijumi

Vidimo se u Zaječaru