Osmi simpozijum “Medicina u umetnosti” – Drugo obaveštenje

Share
Rembrant: Faust

Program simpozijuma Medicina u umetnosti

Zaječar, 15. 4. 2022.

12.00             Otvranje simpozijuma i pozdravna reč organizatora

12.15             I Medicina kao praksa

 • Bratimirka Jelenković:   PORODIČNI OBROK (predavanje po pozivu)
 • Dejan Dimić:                    PRIKAZ KUGE U KNIŽEVNIM DELIMA KAO PARADIGMA REAKCIJE DRUŠTVA NA KOVID19. (predavanje po pozivu)
 •  Ljubomir Panajotović: RUKA JE BILA PRVA(predavanje po pozivu)
 • Jovanka Trifunovic        HABZBURŠKA VILICA – ANOMALIJA PRISUTNA KOD ROĐAČKIH BRAKOVA
 • Božinović Milan              LEKAR NA SELU – SLIČNOSTI I RAZLIKE IGNJATIJE ILIĆ ŠPIGELJSKI (MESEC DANA NA SELU – IVAN TRUGENJEV) VS MIHAIL LJVOVIČ ASTROV (UJKA VANJA – ANTON PAVLOVIČ ČEHOV)

13.15             II Medicina kao veština

 • Dušan Đurić:                                SOLIS MEDICIS CONCESSUM EST MENDACIUM! (LAŽ JE DOZVOLJENA SAMO LEKARIMA) (predavanje po pozivu)
 • Srđan Milovanović:    UMETNIČKI PRIKAZ SRPSKE MEDICINE U VELIKOM RATU (predavanje po pozivu)
 • Mitrovic Dragana            KORONA NA FEJSBUKU
 • Marija Mandić                                 MOJE UMETNIČKO DELO: KUVARSKI DNEVNIK BEBE MARTE
 • Jelena Dragićević             NEUROLOŠKE POVREDE I POSLEDICE PO FRANCUSKE UMETNIKE UČESNIKE U VELIKOM RATU
 •  

14.15             Pauza

                        Fotografije sa iyložbe  “LEPOTA STARENJA”, udruženje” Snaga prijateljstva – Amity”

14.45             III Medicina kao nauka

 • Vladimir Biočanin:          RAZVOJ STOMATOLOGIJE KAO NAUKE I UMETNOSTI KROZ ISTORIJU (predavanje po pozivu)
 • Emil Vlajić:                       ISKUŠENJA MEDICINE (predavanje po pozivu)
 • Andrea Cantù:                 THE MUSICAL RHYTHM PERCEPTION BY THE THE BRAIN
 • Ivana Mihajlović            UTICAJ SLUŠANJA RAZLIČITIH ŽANROVA MUZIKE NA ZDRAVLJE

15.45             IV Medicina kao umetnot

 • Kornelia Đaković-Švajcer: MEDICINSKE TEME U ROMANIMA, NOVELAMA, DRAMAMA I POEZIJI. (predavanje po pozivu)
 • Bojana Cokić:                                 MEDICINA KAO INSPIRACIJA UMETNIKA (predavanje po pozivu)
 • Mirela Lenković              PANDEMIJA BUBONSKE KUGE U SREDNJOVJEKOVLJU I PLES MRTVACA NASPRAM PANDEMIJE COVID-19 U 21. STOLJEĆU       
 • Maja Radanović:            O ČEMU GOVORIM KAD GOVORIM O UMETNIKU I ZDRAVLJU
 • Milena Božinović            TAJNE BOLESTI SLAVNIH SLIKARA

Način prezentacije radova

Radovi se prezentuju “on line”, putem interneta preko Zoom platforme. Nekoliko dana pre prezentacije biće organizovana probna konekcija, radi provere funkcionisanja platfrome. Linkove za konekciju kao i detaljna uputstva o povezivanju dobićete na svoj e-mail.

Predavači imaju 10 minuta na raspolaganju za prezentaciju  rada (predavanja po pozivu 15 minuta).

Prijava učešća

Registracija učesnika je obavezna, i vrši se elektronskim putem, prateći uputstvo na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/).

Način prezentacije radova kao i praćenje seminara sa tehničkim detaljima biće detaljno objašnjeno na sajtu podružnice i FB stranici https://www.facebook.com/medicineinart

Osoba za kontakt: Emil Vlajić, E-mail:  vemil@mts.rs tel 062 800 33 23

Osoba za kontakt za organizaciona pitanja: Prim. mr dr Bratimirka Jelenković, E-mail: sld.podruznicazajecar@gmail.com   tel 062 80 39 570

Akreditacija

Osmi simpozijum “Medicina u umetnosti” Zaječar 2022. je na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA  Srbije Broj: 153-01-/2022-01. od 07.03.2022. akreditovan pod rednim brojem   А-1-393/22/31,  kao  “Nacionalni simpozijum”. 

CILJNA GRUPA: Lekari , Stomatolozi, Farmaceuti, Psiholozi, Biohemičari. Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

 • Broj bodova za predavače  po pozivu             8
 • Broj bodova za usmenu prezentaciju              7
 • Broj bodova za slušaoce                                 4

Kotizacija:        Članovi  SLD-a su oslobodjeni kotizacije. Za ostale učesnike 1000.00 dinara.