“Dete sa epilepsijom u školi” – informacije

TwitterFacebookGoogle+Share

zmajeviDete sa epilepsijom u školi” je akreditovan program koji se realizuje elektronskim putem. Pod brojem 304 nalazi se u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/2017 i 2017/2018 godinu. Učesniku donosi 24 boda.

 

304   Дете са епилепсијом у школи   Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
Институција
 • Хоризонти културе и образовања,
 • Зајечар, С. Марковића 36/25, Зајечар
Особа за контакт
 • Емил Влајић, vemil@mts.rs, 019 423 125, 063 70 84 256
Аутори
 • др Емил Влајић, лекар, неуропсихијатар, субспецијалиста из клиничке неурофизиологије са епилептиологијом, начелник неуролошке службе Здравственог центра Зајечар у Зајечару;
 • Мирсада Топаловић, психолог, просветни саветник, Школска управа Зајечар
Општи циљеви Повећање компетененција наставника у разумевању специфичних потреба деце са епилепсијом и подршке у целокупном психосоцијалном развоју ове деце, као и непосредне помоћи код епилептичког напада.
Специфични циљеви Да би се деци са епилепсијом обезбедила адекватна подршка и прихватање током њиховог школвања, потребно је да њихови учитељи – наставници:

 • Стекну одговарајућа знања из области епилептологије;
 • Знају да реагују у специфичним околностима код епилептичног напада;
 • Да деци са епилепсијом пружају специфичну подршку у учењу и раду;
 • Омогуће адекватaн психосоцијални развој ове деце;
 • Олакшају изградњу исправног става вршњака према деци са епилепсијом.
Теме програма
 • Базична знања о епилепсији;
 • Типови епилептичких напада и њихове карактеристике;
 • Прва помоћ код епилептичног напада и основни принципи лечења епилепсије;
 • Психосоцијални аспекти детета са епилепсијом
Циљна група
 • наставник разредне наставе,
 • наставник предметне наставе – основна школа,
 • наставник предметне наставе – гимназија,
 • наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа,
 • наставник стручних предмета – средња стручна школа,
 • наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју,
 • наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне),
 • наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне),
 • наставник изборних и факултативних предмета,
 • васпитач у предшколској установи,
 • медицинска сестра – васпитач,
 • васпитач у дому ученика,
 • стручни сарaдник у предшколској установи,
 • стручни сарадник у школи,
 • сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника 30
Трајање 4 недеље (24 сата, 8 сати непосредног рада са учесницима) 24 бода
Електронски Да
Цена 1 600.00 по учеснику.

Pogledaj detaljnije  (stranica kataloga)

Prijavite se na kurs