Deveti simpozijum Medicina u umetnosti Zaječar 2023

Share

Prvo obaveštenje

Greg DunnDeveti simpozijum Medicina u umetnosti Zaječar 2023  održaće se on-line u vidu vebinara 15.4.2022. godine.

Dragi prijatelji

Pozivamo Vas da učestvujete na  devetom  simpozijumu  “Medicina u umetnosti”. Simpozijum će se održati  on-lajn u vidu vebinara 16. juna  2023. godine sa početkom u 10 časova.  Glavna tema ovogodisnjeg simpozijuma jeste

“Biti Zdrav”

podteme:

  • Zdravlje kao ideal;
  • Zdravlje kao utopija.
  • Angažovano zdravlje
  • Zdravlje kao koncept života;
  • Akteri zdravlja

 

Nalazimo da su teme aktuelne i izazovne,  jer treba zdravlje obraditi kroz prizmu umetnosti. Zadatak nije lak, ali ovakav pristup doprinosi sticanju  boljeg uvid u suštinu (problema) zdravlja i samim tim kroz umetnost čini podršku zdravlju.

Sažetke radova mozete slati na e-mail adresu: vemilblog@gmail.com

Način prijavljivanja radova

Sažetke  radova slati do 4.6.2023. godine na e-mail adresu: vemilblog@gmail.com.

Sažetak rada sadrži: Naslov, puno ime i prezime autora i svih koautora i naziv ustnove autora i koautora, kao i tekst samog sažetka (koji ne mora biti strukturiran). Sažetak može imati do 500 reči.

Sažeci odabranih radova biće štampani u zborniku sažetaka. Radovi autora koji dostave radove u celini biće takodje štampani u zborniku.

Obaveštenje o prihvatnju radova autori će dobiti mejlom do 8.6.2023. godine. Tada će Drugo obaveštenje sa detaljnim programom biti  objavljeno na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/).

Prijava učešća

Registracija učesnika je obavezna, i vrši se elektronskim putem, prateći uputstvo na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/). Registracija će biti moguća uskoro.

Način prezentacije radova kao i praćenje seminara sa tehničkim detaljima biće detaljno objašnjeno u drugom obaveštenju.

Osoba za kontakt:
Emil Vlajić, E-mail:  vemil@mts.rs tel 062 800 33 23
Osoba za kontakt za organizaciona pitanja:
Bratimirka Jelenković, E-mail: sld.podruznicazajecar@gmail.com tel 062 80 39 570

Akreditacija

Deveti simpozijum “Medicina u umetnosti” Zaječar 2023. je na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA  Srbije Broj: 07010940   akreditovan pod rednim brojem   А-1-1110/23 А-1-393/22/31,  kao  “Nacionalni simpozijum”.

CILJNA GRUPA: Lekari , Stomatolozi, Farmaceuti, Psiholozi, Biohemičari. Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Broj bodova za predavače  po pozivu             8
Broj bodova za usmenu prezentaciju              7
Broj bodova za slušaoce                         4
Kotizacija:                   Članovi  SLD-a su oslobodjeni kotizacije.
Za ostale učesnike 1000.00 dinara.

Tekst prvog obaveštenja o osmom simpozijumu Medicina u umetnosti možete naći na stranici: http://www.horizontiko.rs/deveti-simpozijum-medicina-u-umetnosti-zajecar-2023
Programe i zbornike radova prethodnih simpozijuma “Medicina u umetnosti” možete naći na sledecoj stranici https://www.horizontiko.rs/prethodni-simpozijumi
Obaveštenja o simpozijumu se nalaze na FB stranici:  https://www.facebook.com/medicineinart