5 koraka kvalitetne ishrane

Share

Hijerarhija  kvalitetne ishrane:5 koraka

  1. Prvi korak: dovoljna količina hrane
  2. Drugi korak: higijenski ispravna hrana
  3. Treći korak: hrana slobodna od toksina
  4. Četvrti korak: ispravno balansirana hrana
  5. Peti korak: kultura uzimanja hrane

Svaki korak ka kvalitenoj ishrani je nadogradnja prethodnog. Bez prvog koraka teško je razmišljati o sledećim. Poslednji korak je nadogradnja svih prethodnih.

“66 miliona školske  dece širom sveta u školu dolaze gladno”

  1.  Države, društva i porodice koje se bore da obezbede dovoljne količine hrane su na prvom koraku kvalitetne ishrane. Njihov glavni neprijatelj jeste glad, i tu je bitno obezbediti hranu, bilo kakvu, pod bilo kojim uslovima. Oko 795 miliona ljudi u svetu nema dovoljno hrane da bi mogli da vode zdrav, aktivni život.
  2. higijena - bezbednost hraneNa drugom koraku se vodi računa o higijenskoj obradi namirnica i higijenskim načinima uzimanja hrane. Za odlaganje i pripremu namirnica postoje stroga pravila koja se moruaju poštovati. U mnogim sredinama je to rutina, ali ima i takvih porodica gde se ne podrazumevaju osnovna pravila pri obradi i skladištenju namirnica. Pranje ruku pre obroka je jedno od takvih pravila.
  3. Nije lako na prvi pogled otkriti da li u hrani ima otrovnih hemikalija koje se koriste pri uzgoju (pesticidi, insekticidi, antibiotici). Stepen opšte kulture i obrazovanja proizvodjača hrane, kao i njihove moralne osobine su od presudnog značaja. U društvima koja su savladala ovaj korak postoje dobro regulisana pravila proizvodjnje i mehanizmi kontrole proizvoda. Poznavanje porekla namirnice, etikete o sastojcima, principi organske proizvodnje, sve su to momenti koje treba poznavati pri prelasku ovog, trećeg koraka kvalitetne ishrane. Primer je i GMO hrana,  kontradiktorna pojava koja je aktuelna u senzacionalističkom maniru.
  4. piramida ishranePravilna količina kalorija i raznovrstan izbor namirnica je četvrti korak kvalitene ishrane. Važno je usvojiti dobro balansiran unos kalorija i namirnica jer zdrava ishrana direktno utiče na smanjenje pojave mnogih bolesti. Još je značajnije da deca usvoje i u svoje ponašanje ugrade pozitivan odnos prema dobro osmišljenoj ishrani jer na taj način ispravan stav prema hrani ima efekta tokom celog njihovog života, a kroz pozitivna ponašanja se prenosi i na sledeće generalcije.
  5. Kultura uzimanja hrane je peti korak na putu kvalitetne ishrane, nadgradjuje sve prethodne korake i daje novu dimenziju ishrani. Okruženje koje budi pozitivne emocije, estetski pripremljen obrok, dobri maniri pri uzimanju hrane, sve su to momenti koji ishranu izdižu na kulturno viši nivo i doprinese sveopštem napretku civilizacije.