Tag Archives: učitelji

Procedura polaganja ispita za licencu za rad nastavnika/vaspitača/stručnih saradnika

Procedura polaganja ispita za licencu počinje podnošenjem zahteva za polaganje Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Ministarstvo), odnosno Pokrajinskom sekretarijatu za prosvetne radnike – pripravnike sa teritorije Vojvodine. Zahtev podnosi škola/vrtić u kojoj je nastavnik/vaspitač/stručni saradnik zaposlen, ili je obavljao pripravnički staž  ukoliko je nezaposlen.

Atinska skola
Rafael: Atinska skola

Uz zahtev škola/vrtić podnosi:

  • overenu kopiju diplome o stečenom obrazovanju,
  • kopiju ugovora o radu- ukoliko su kandidati za polaganje zaposleni,
  • izveštaj komisije škole/vrtića o savladanom programu uvođenja u posao – koji pripravnici polažu u školi neposredno posle obavljenog pripravičkog staža,
  • dokaz o uplati troškova polaganja ispita za licencu,
  • overenu kopiju indeksa ili uverenje visokoškolske ustanove o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije ili potvrdu, odnosno uverenje fakulteta iz koje je vidljivo da kandidat ispunjava uslove Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (član 142).

Pripravnici koji ne ispunjavaju uslov propisan članom 142. u obavezi su da polože ispit iz pedagogije i psihologije u skladu sa programom koji je odštampan uz  Pravilnik (polaže se kao predispit, pre ispita za licencu, po rasporedu Ministarstva/Pokrajinskog sekretarijata).

Obaveštenje o vremenu i mestu polaganja ispita za licencu (a za neke pripravnike i ispita iz psihologije i pedagogije) Ministarstvo, odnosno Pokrajinski sekretarijat dostavlja školi/vrtiću najkasnije 15 dana pre dana određenog za polaganje ispita. Svi kandidati, izuzev onih iz vojvodine ispit polažu u Beogradu.

Obaveštenje o temi časa – nastavnoj jedinici, aktivnosti, odnosno eseja Ministarstvo, odnosno Pokrajinski sekretarijat dostavlja kandidatu preko ustanove u kojoj je zaposlen, po pravilu, tri dana pre termina zakazanog za polaganje ispita.

Polaganje ispita za licencu obavlja se u toku jednog dana,  a počinje održavanjem jednog školskog časa, izvođenjem aktivnosti, odnosno prikazom eseja.

Ispit se sastoji se iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo obuhvata: pripremu časa za nastavnika, pripremu izvođenja aktivnosti za vaspitača, odnosno pripremu eseja za stručnog saradnika.

Priprema za nastavnika/vaspitača može da iznosi do dve strane pisanog teksta, a eseja do šest strana i nju kandidati donose sa sobom na dan polaganja ispita.

Usmeni deo se sastoji od razgovora kandidata sa komisijom o:

  • održanom času/aktivnosti/prikazanom eseju,
  • rešavanju konkretne pedagoške situacije,
  • poznavanju propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Uspeh na ispitu ocenjuje se sa: “položio” ili “nije položio”.

Ako kandidat ne položi deo ispita, upućuje se na ponovno polaganje tog dela najmanje za 30 dana, za dva dela ispita najmanje za 60 dana, a ispita u celini, nakon najmanje 90 dana od dana prethodnog polaganja ispita.

Pripravnik kome prestane radni odnos u ustanovi u toku polaganja ispita za licencu, ima pravo da nastavi sa polaganjem započetog ispita u skladu sa Zakonom.

Sva obaveštenja u vezi sa dokumentacijom koja se prilaže uz zahtev za polaganje ispita, terminima i mestu polaganja, ispitnim temama, troškovima, Ministarstvo prosleđuje školama/vrtićima koji prijavljuju kandidata, a škole su u obavezi da informišu svoje kandidate.

U slučaju da vam zatreba neka informacija koju možete dobiti samo od Ministrastva i nema je u zakonskim propisima i poslatim obaveštenjima možete se obratiti na telefone koji su navedeni na sajtu Ministarstva: Važni kontakt telefoni / Odsek za polaganje ispita za licencu.

U sledećem članku sledi nastavak informacija o licenci…

Mirsada topalović, psihologMirsada Topalović, prosvetni savetnik

Viđenje ispita za licencu nastavnika i vaspitača iz ugla člana komisije

Svako od nas ko je zaposlen u obrazovanju, zdravstvu ili nekoj drugoj profesionalnoj oblasti je polagao ispit kojim stiče dozvolu za rad (licencu) u svojoj struci i verujem da svi pamtimo ovaj ispit više nego ostale kojih smo imali tokom svog školovanja. Barem je u prosveti tako. Zašto?

Class Ambrose in Florence. Circa 1490s

Iskustva su različita, ali iz razgovora sa kandidatima i na osnovu vidljivog ponašanja nastavnika/vaspitača u ispitnoj situaciji stičem uvid da je tako, jer većina njih na kraju, kada sve prođe, kaže da će ovaj ispit pamtiti uvek, uglavnom po velikoj neptijatnosti koju osećaju na početku i tokom ispita i još većem olakšanju i radosti kada saznaju da su položili ispit. Ta dva različita osećanja, strah i anksioznost zbog mogućeg pada na ispitu i radost na kraju, su veoma jaka i ostavljaju dubok trag u našem pamćenju.
Subjektivni doživljaj ispita i ponašanja kandidata su svakako različita, ali kod većene njih je vidljiva uznemirenost, čak i kad se trude da je prikriju. Zbog toga uglavnom ostaju zajedno u grupi, u prostoriji koju im dodeli škola u kojoj polažu, čekajući svoj red, mada neki kandidati biraju samoću – izlaze napolje, šetaju po dvorištu.
Jedni su pričljivi, drugi uglavnom ćute ili cupkaju nogama.Pušači stalno izlaze napolje zbog cigareta.
Neki traže da popiju kafu više, ukoliko im se posreći da im u školi to omogući.
Neki se „svečano“ obuku, drugi su u svakodnevnoj garderobi.
Svi se trude da sa sobom ponesu sva pripremljena nastavna sredstva i uglavnom su usredsređeni na to.
Većina nastavnika/vaspitača je zbunjena i donekle u panici oko nalaženja učionice/sobe u kojoj drže čas/aktivnost. To im oduzima dosta početne energije.
Na samom času/aktivnosti/odbrani eseja kod većine je vidljiva trema koja im otežava da opušteno krenu.

Škole u kojima se polaže ispit donekle prepoznaju potrebe kandaidata i trude se da im pomognu iz svog ugla onoliko koliko mogu: obezbeđuju osobu za kontakt koja kandidate i članove komisije dovode do učionica za polaganje, pomažu kandidatima oko nastavnih sredstava, poručuju kafu i sl. Te osobe za kontakt su nastavnici u čijim odeljenjima se polaže ispit, ponekad stručni saradnik ili direktor. Njihova pomoć kandidatima je dragocena.

Na početku ispita, koliko god da se trudim da kratkim razgovorom o običnim stvarima opustim kandidate, često je vidljiva jaka trema koja polako popušta kako se ispit bliži kraju.

A na kraju obično čujem sličnu rečenicu kako će ovaj ispit dugo pamtiti i koga/čega će se sigurno uvek sećati. Uvek posle ispita za licencu razmišljam o ovome što mi kandidatu kažu i setim se svog ispita. Bilo je isto tako. Sećam se i prijatnih i neprijatnih trenutaka.

Pitam se zašto se tako dugo pamti? Zašto ga prate tako neprijatna osećanja, pre svega ansksioznost?
Pa, verovatno zato što nam od njega zavisi da li ćemo ostati ili dobiti posao, što svi od nas očekuju da položimo, što zahteva puno prave pripreme i učenja kojeg nije bilo na fakultetima.

 

 

 

Mirsada Topalović, prosvetni savetnik

“Problematično dete u razredu” – održani seminari

Seminar “Problematično dete u razredu” ukupno je održan 42. puta zaključno sa 2014 kalendarskom godinom.

 

1 12.11.2011. Negotin OŠ „Vuk Karadžić“ 31
2 22.4.2012 Zaječar OŠ “Lj.R.Nada “ 30
3 11.3.2012 Kladovo PU “Neven“
4 7.4.2012 Zaječar, Veliki Izvor OŠ “Vuk Karadžić” 33
5 22.4.2012 Zaječar OŠ ”LJ. R. Nada” 21
6 2.6.2012. Majdanpek Gimnazija “Mile Arsenijević – Bandera” 31
7 10.6.2012. Velika Plana OŠ “Karadjordje” 31
8 23.6.2012. Brza Palanka OŠ “Stefanija Mihajlović” 20
9 21.8.2012. Knjaževac Oš “Dubrava” 38
10 22.8.2012. Zaječar OŠ “Ljuba Nešić” 32
11 6.10.2012. Beograd, Zvezdara OŠ “Dragojlo Dudić” 27
12 7.10.2012. Beograd, Zvezdara OŠ “Dragojlo dudić” 18
13 13.10.2012. Bor OŠ “Branko Radičević” 24
14 20.10.2012. Bor OŠ “Branko Radičević” 23
15 3.11.2012. Knjaževac OŠ “Dimitrije Todorović Kaplar” 32
16 24.11.2012 Bor OŠ “Treći Oktobar” 35
17 1.12.2012. Knjaževac OŠ “Dimitrije Todorović Kaplar” 25
18 2.2.2013. Niš Regionalni centar Niš 29
19 2.3.2013. Boljevac OŠ “9.Srpska Brigada” 29
20 9.2.2013. Kovačica OŠ “Mlada pokolenja” 37
21 10.3.2013. Kovačica OŠ “Mlada Pokolenja” 30
22 23.3.2013. Niš Regionalni centar Niš 27
23 13.4.2013. Zaječar ŠOSO “Jelena Majstorović” 28
24 14.4.2013. Zaječar ŠOSO “Jelena Majstorović” 28
25 20.4.2013. Bor OŠ “Duško Radović” 26
26 21.4.2013 Knjaževac Regionalni centar Knjaževac 30
27 18.5.2013. Žagubica OŠ “Moša Pijade” 30
28 19.5.2013 Kovačica, Padina OŠ “Maršal Tito” 27
29 8.6.2013. Boljevac, Sumrakovac OŠ “Djura Jakšić” 31
30 14.9.2013. Novi Pazar Regionalni centar Novi Pazar 32
31 16.11.2013 Beograd OŠ “Ivo Andrić” 29
32 30.11.2013. Kraljevo, Roćevoići OŠ “Jovan Dučić” 33
33 1.12.2013. Kraljevo, Lađevići OŠ “Dragan Đoković-Učo” 33
34 14.12.2013. Soko Banja OŠ ”Mitropolit Mihajlo” 31
35 15.12.2013. Soko Banja OŠ “Mitroplit Mihajlo” 30
36 23.12.2013. Kraljevo, Samaila OŠ “Petar Nikolić” 30
37 18.1.2014. Bor, Krivelj OŠ “Đura Jakšić” 29
38 26.4.2014. Zaječar OŠ “Desanka Maksimović” 28
39 11.5.2014. Niš Regionalni centar Niš 26
40 24.5.2014. Bor, Brestovac OŠ “Stanoje Miljković” 22
41 1.11.2014. Valjevo OŠ “Prote Mateje” 29
42 2.11.2014. Valjevo OŠ “Milovan Glišić” 25
43 24.1.2015. Dušanovac, Negotin OŠ “Pavle Ilić Veljko” 28