Moji blogovi

Share

U okviru HoKO projekta stvoreno je nekoliko blogova i FB stranica. Ovde su objedinjeni kako okvirnom vizijom, tako i temama koje se bave Kulturom i obrazovanjem u najširem smislu. Navedeni su i blogovi sličnih sadržaja.

Blogovi:

FB stranice:

Web sajt