JTM

#25 Jazavac i jež – R. Malibajeva

Share
#25 Jazavac i jež - R. Malibajeva
/

Da li ste se nekad zatekli u situaciji da možete da pomognete komšiji ili prijatelju, rodbini? Kako ste odreagovali? Ova priča nas uči da nikad ne znamo kada ćemo se mi zateći u nevolji i da će nama biti potrebna pomoć. Stoga uvek treba da se ponašamo prema drugima onako kako bismo mi želeli da se drugi ponašaju prema nama u takvoj situaciji. Poslušajte priču i nadam se da ćete uživati isto koliko i ja dok sam je čitala.