“Šta je to medicina?” – Propozicije konkursa

Share

Konkurs za izložbu dečjih postera

Šta je to medicina?

U okviru simpozijuma “Medicina u umetnosti 6” organizuje se izložba dečjih postera pod nazivom “Šta je to medicina?”

Pozivaju se predškolci i učenici nižih razreda osnovnih škola u  Timočkoj Krajini da učestvuju na konkursu za najbolji poster na temu “ŠTA JE TO MEDICINA?“. Smotra svih prihvaćenih postera i proglašenje najboljih postera po kategorijama održaće se u subotu, 2.11.2016. godine.

1.        Teme

Glavna tema: ŠTA JE TO MEDICINA?

Uže teme koje se mogu obrađivati u okviru glavne teme:

 • Nauka i medicina
 • Doktori i medicinske sestre
 • Bolesti i njihovo sprečavanje
 • Medicina nije opasna (prevazilaženje straha)
 • Zdravi načini života i zdrava ishrana

2.        Ko može da učestvuje na konkursu

Izrada postera je timski rad. Tim čine najmanje 5 učenika, ali tim može da bude i celo odeljenje. Mentor tima je učitelj/učiteljica  ili vaspitačica, ili osoba druge profesije iz škole. Postoje dve kategorije po uzrastu:

I   kategorija: učenici pripemnih predškolskih grupa (predškolci)

II   kategorija: učenici nižih razreda osnovih škola (od I do IV razreda)

3.        Tehnički detalji

Veličina postera: širina do 80 santimetara, visina do120 sanitemtara.

Prihvatljiv je bilo koji kvalitet papira.

Poster mora biti originalnog dizajna i izrade. Može se koristiti bilo koja tehnika u izradi postera, uključujući i kompjuterski dizajn. Sadržaji sa interneta se mogu koristiti samo sporadično i ne mogu da čine više od 30% sadržaja postera.

Poster mora da sadrži sledeće delove: naslov, naziv tima (npr.  odeljenje I3), ime i mesto škole.

4.        Način prijavljivanja

Prijavljivanje se vrši slanjem fotografije  postera u elektronskoj formi na e-mail adresu organizatora. Prihvataju se JPG formati slika postera. Uz sliku postera, na konkurs treba poslati sledeće podatke:

 • Naslov postera
 • Naziv tima
 • Razred i odeljenje
 • Ime mentora
 • Ime škole i mesto
 • e-meil adresa

Tražene podatke i sliku postera poslati mejlom na adresu   vemil@mts.rs

5.        Značajni datumi

06. 09. 2019.                       Objavljivanje  konkursa

18. 10. 2019.                      Rok za prijem elektronske verzije radova

25. 10. 2019.                      Objavljivanje liste prihvaćenih  postera

02. 11. 2019.                       Prezentacija postera

6.        Žiriranje postera

Sve pristigle postere procenjivaće organizator. Spisak prihvaćenih postera biće objavljen na sajtu udruženja  25.10.2019. godine.

Tokom prezentacije postera na dan izložbe, stručni žiri će procenjivati sledeće karakteristike svakog postera:

 • Originalnost i kreativnost
 • Povezanost sa temom
 • Prenetu poruku
 • Tehničku opremljenost
 • Prezentaciju

Stručni žiri će proglasiti najbolje postere po kategorijama

7.     Smotra postera

Svi prihvaćeni posteri biće izloženi na dan prezentacije (02.11.2019.godine ) od 10. časova u prostoru koji će naknadno biti odredjen.  Prezenteri će objašnjavati svoje postere stručnom žiriju, kao i svim zainteresovanim, od 10 do 12 časova.

Svi timovi prihvaćenih i prezentovanih postera dobiće diplome, a mentori potvrde. Proglašenje najboljih postera po kategorijama biće svečano objavljeno u 12. časova. Najbolji posteri dobiće prigodne nagrade.

 

Pratite FB stranicu “Medicina u umetnosti“. Detalje o šestom simpozijumu Medicina u umetnasoti možete videti na stranici http://www.horizontiko.rs/medicina-u-umetnosti-6/

Pitanja postavljajte mejlom na adresu organizatora (vemil@mts.rs)

Organizatori smotre postera “ŠTA JE TO MEDICINA?” su Zaječarska podružnica Srpskog lečarskog društva i udruženje gradjana Horizonti kulture i obrazovanja.

Preuzmi PDF verziju dokumenta Šta je to medicina…