JTM

#23 Jelisaveta Jovanović se suočava sa odgovornošću – Dubravka Delić

Share
#23 Jelisaveta Jovanović se suočava sa odgovornošću - Dubravka Delić
/

Svakome dođe trenutak kada treba da se suoči sa odgovornošću. Ali da ona nije tako strašna kao što se čini, poslušajte sledeću priču.