“Hranimo se zdravo” – nagrađeni posteri

Share

Žiri je odabrao najbolje postere

Svi prihvaćeni posteri  su svrstani u četiri kategorije.  U kategoriji nižih razreda imamo dve ravnopravne prve nagrade, u ostalim kateroijama po jedna.

1. Kategorija “Predškolci”

 • Naslov postera:           “Praznik zdravlja”  
 • Redni broj postera:    36
 • Tim:                                  Kolo sreće
 • Škola:                               Vuk Karadžić, Veliki Izvor
 • Mentor:                            Daniela Pataki

36 Praznik zdravlja

2. Kategorija “Niži razredi”

 • Naslov postera:           “Hranimo se zdravo”
 • Redni broj postera:    18
 • Tim:                                  Rumene jabučice
 • Škola:                               Đura Jakšič, Zaječar
 • Mentor:                            Goran Pejčić

18

 • Naslov postera:           “Hranimo se zdravo”
 • Redni broj postera:    37
 • Tim:                                  Odeljenje 3/1
 • Škola:                               Dimitrije Todorović Kaplar, Knjaževac
 • Mentor:                            Biljana Simonović

37 ZDRAVA HRANA odeljenje III1

3. Kategorija “Viši razredi”

 • Naslov postera:           “More zdrave hrane”
 • Redni broj postera:    31
 • Tim:                                  Odeljenje 6/3
 • Škola:                               Desanka Maksimović, Zaječar
 • Mentor:                            Braniša Đorđević

31

4. Kategorija “Srednjoškolci”

 • Naslov postera:            “Hranimno se zdravo”  
 • Redni broj postera:      6
 • Tim:                                    EKO-GIM
 • Škola:                                Gimnazija, Knjaževac
 • Mentor:                             Jagoda Nakić

6 Jabuka i Hamburger