“Problematično” dete u razredu – 48

Share

Osnovna škola “Posavski partizani”, Obrenovac, 16.1.2016.

2016 jan 045a
Iskustva se razmenjuju i u pauzi
2016 jan 019a
Razbijanje treme pred početak seminara
2016 jan 030a
Radna atmosfera
2016 jan 032a
Grupni rad
2016 jan 033a
Konsultacije o Izboru “problematičnog” deteta za prikaz
2016 jan 034a
Radni zadatak je skoro gotov
2016 jan 035a
Sveobuhvatan pristup
2016 jan 036a
Puna koncentradcija pri izradi prikaza
2016 jan 040a
Prijatan ambijent škole “Posavski partizani” u Obrenovcu