“Problematično” dete u razredu – 51.

Share

Osnovna škola “Petar Radovanović”  Zlot, 19.3.2016.

c Zlot 2016 032
Nastavnička kancelarija OŠ Petar Radovanović
b Zlot 2016 017
Problematično dete – čiji je to problem?
c Zlot 2016 027
Bogato opremljen prostor učionice geografije
c Zlot 2016 012
Pitanja za razmišljanje
c Zlot 2016 020
Zadatak za timski rad
d Zlot 2016 061
Direktorka škole sa predavačima