Koliko je česta epilepsija?

Share

deca oko sveta 2Epidemiologija je osnov za razumevanje epilepsije. Dugoročne naučne studije objašnjavaju prirodni tok i prognozu kao i faktore rizika i učestalost napada.

Do 70-tih godina prošlog veka u naučnim krugovima je vladalo pesimističko  mišljenje da je epilepsija hronično oboljenje i da je potrebno doživotno lečenje.  Ovaj stav je doživeo radikalnu promenu. Nova istraživanja su pokazala da  epilepsija  ima povoljan tok, i da 70% od svih slučajeva ima dobru prognozu (ima remisiju dužu od 5 godina).

U svetu trenutno živi 50 miliona osoba sa epilepsijom. Studije pokazuju da aktivnu epilepsiju ima 4 do 6 na svakih 1000 osoba.

U Evropi ima 2,5 miliona dece sa epilepsijom.

Proračuni pokazuju da u oblasti koju naseljava 250 000 ljudi  ima 200 dece školskog uzrasta sa “akltivnom” epilepsijom.

Od svih novih slučajeva epilepsije, 75% se javlja kod mladih osoba (ispod 20 godina), a najčešće se java kod dece od 10 godina.

deca oko sveta 3Statistika kaže da će svaki učitelj u svom radnom veku u svom razredu  imati bar jedno dete sa epilepsijom.