Tag Archives: Kragujevac

Kragujevac, 1941

 Profesor Aleksandar, Aca,  Vlajić

Profesor Aleksandar, Aca, Vlajić, je u Kragujevačkoj gimnaziji  predavao matematiku i fiziku kao suplent u početku, kasnije kao profesor. Njegova karijera je  trajala 16 godina.

11 c Kragujevac 1930-40

Bio je strog i zahtevao je od učenika mnogo. Dovoljno je bilo da se čuje njegovo ime, pa da,  ne samo u učionici, već i u hodniku zavlada tišina. Nije praštao, umeo je da kazni nemirne učenike, ali je posebno voleo vredne i vragolaste, pošto je i sam voleo da se našali. Uživao je nepodeljenu ljubav svojih učenika.

12 b2 gimnazija Kragujevac 1930-40

Sa kolegama je bio druželjubiv i veseo. Svi su ga poštovali i voleli. Imao je razumevanja za svakoga…

13 b gimnazija Kragujevac 1930-40

Profesor Vlajić sa svojim razredom i direktorom gimnazije na času matematike.

10 gimnazija Kragujevac 1930-40

„… 18.10.1941. godine došla su kući dvojica gestapovaca sa ceduljom na kojoj je bilo napisano njegovo ime i prezime. Odveli su ga u topovske šupe. Sutradan uveče, posle policijskog časa,  streljali su ga sa celom grupom…“ (reči supruge, Mare Vlajić)

11-13

Tekst iz knjige „Cvet koji ne vene“, Kragujevac, 1981 (Sećanja preživelih učenika i profesora na svoje školske drugove i profesore streljane od strane fašista u Šumaricama 21. oktobra 1941. godine.)