Tag Archives: oblast

Kreativnost kao recept

Kreativnost je kao recept za pripremu posebnog  jela.

10898270_1554094454831958_6852091847044403887_n

Prvo ide suština. Bazični sastojci (kao što su meso ili povrće)  moraju biti najboljeg kvaliteta. To daje dubinu, i što se kreativnosti tiče, to je prodiranje u  dubinu problema  i  sticnaje iskustva u jednoj oblasti.

Sledeći važan deo jesu  začini. Oni čine da obrok bude poseban i izuzetan. Kod kreativnosti radi se o novom načinu mišljenja  i sticanju kreativnih umnih  veština.  Na ovaj način se um stimuliše  i priprema za nove stvari.

Na kraju, šef kuhinje mora iskazati strast za spremanje novog jela. Teško je to objasniti, ali je lako prepoznatljivo  kada takva strast postoji. То su predstavljanje, opredelenje i polet koji olakšavaju da se svi sastojci skladno slože. Kada je kreativnost u pitanju, svodi se na strast, upornost i primenu.

Daniel Goleman et al., The Creative Spirit, 1992