Tag Archives: Pavle ilić Veljko

“Problematično dete u razredu” – održani seminari

Seminar “Problematično dete u razredu” ukupno je održan 42. puta zaključno sa 2014 kalendarskom godinom.

 

1 12.11.2011. Negotin OŠ „Vuk Karadžić“ 31
2 22.4.2012 Zaječar OŠ “Lj.R.Nada “ 30
3 11.3.2012 Kladovo PU “Neven“
4 7.4.2012 Zaječar, Veliki Izvor OŠ “Vuk Karadžić” 33
5 22.4.2012 Zaječar OŠ ”LJ. R. Nada” 21
6 2.6.2012. Majdanpek Gimnazija “Mile Arsenijević – Bandera” 31
7 10.6.2012. Velika Plana OŠ “Karadjordje” 31
8 23.6.2012. Brza Palanka OŠ “Stefanija Mihajlović” 20
9 21.8.2012. Knjaževac Oš “Dubrava” 38
10 22.8.2012. Zaječar OŠ “Ljuba Nešić” 32
11 6.10.2012. Beograd, Zvezdara OŠ “Dragojlo Dudić” 27
12 7.10.2012. Beograd, Zvezdara OŠ “Dragojlo dudić” 18
13 13.10.2012. Bor OŠ “Branko Radičević” 24
14 20.10.2012. Bor OŠ “Branko Radičević” 23
15 3.11.2012. Knjaževac OŠ “Dimitrije Todorović Kaplar” 32
16 24.11.2012 Bor OŠ “Treći Oktobar” 35
17 1.12.2012. Knjaževac OŠ “Dimitrije Todorović Kaplar” 25
18 2.2.2013. Niš Regionalni centar Niš 29
19 2.3.2013. Boljevac OŠ “9.Srpska Brigada” 29
20 9.2.2013. Kovačica OŠ “Mlada pokolenja” 37
21 10.3.2013. Kovačica OŠ “Mlada Pokolenja” 30
22 23.3.2013. Niš Regionalni centar Niš 27
23 13.4.2013. Zaječar ŠOSO “Jelena Majstorović” 28
24 14.4.2013. Zaječar ŠOSO “Jelena Majstorović” 28
25 20.4.2013. Bor OŠ “Duško Radović” 26
26 21.4.2013 Knjaževac Regionalni centar Knjaževac 30
27 18.5.2013. Žagubica OŠ “Moša Pijade” 30
28 19.5.2013 Kovačica, Padina OŠ “Maršal Tito” 27
29 8.6.2013. Boljevac, Sumrakovac OŠ “Djura Jakšić” 31
30 14.9.2013. Novi Pazar Regionalni centar Novi Pazar 32
31 16.11.2013 Beograd OŠ “Ivo Andrić” 29
32 30.11.2013. Kraljevo, Roćevoići OŠ “Jovan Dučić” 33
33 1.12.2013. Kraljevo, Lađevići OŠ “Dragan Đoković-Učo” 33
34 14.12.2013. Soko Banja OŠ ”Mitropolit Mihajlo” 31
35 15.12.2013. Soko Banja OŠ “Mitroplit Mihajlo” 30
36 23.12.2013. Kraljevo, Samaila OŠ “Petar Nikolić” 30
37 18.1.2014. Bor, Krivelj OŠ “Đura Jakšić” 29
38 26.4.2014. Zaječar OŠ “Desanka Maksimović” 28
39 11.5.2014. Niš Regionalni centar Niš 26
40 24.5.2014. Bor, Brestovac OŠ “Stanoje Miljković” 22
41 1.11.2014. Valjevo OŠ “Prote Mateje” 29
42 2.11.2014. Valjevo OŠ “Milovan Glišić” 25
43 24.1.2015. Dušanovac, Negotin OŠ “Pavle Ilić Veljko” 28