Tag Archives: Ridjica

Riđica, 1927

Riđica, Osnovna škola, 27.5.1927.

Učiteljica Marija Gubaš, u srednjem redu sa naočarima

3 Ridjica 1927

OŠ „Petar Kočić” u Riđici prvi put se spominje 1626. godine i posle škole u Kovinu je najstarija škola u Vojvodini. U Riđici su do Prvog svetskog rata postojala četiri razreda sa po jednim odeljenjem sa nemačkim nastavnim jezikom i po jedno kombinovano odeljenje sa mađarskim i srpskim jezikom. Osim toga postojalo je odeljenje petog i šestog razreda takozvane „produžene škole” sa nemačkim nastavnim jezikom. Ovakvo brojno stanje odeljenja nije se menjalo ni između dva svetska rata, s tim što je tada umesto „produžene škole” sa nemačkim jezikom postojalo jedno odeljenje viših razreda osnovne škole sa srpskim nastavnim jezikom, koje je bilo obavezno za sve nacionalnosti. Dolaskom naseljenika u Riđicu 1945/46. godine broj učenika se naglo povećao (najveći broj učenika u riđičkoj školi je iznosio 1150 učenika). Sadašnja osnovna škola osnovana je 1951. godine. Problem školskog prostora rešen je izgradnjom nove školske zgrade 1963. godine sa 10 učionica i ostalim pratećim prostorijama. U ovoj zgradi se i danas izvodi nastava.

(Podaci o školi preuzeti sa sajta http://www.soinfo.org/sombor/obrazovanje/osnovne_skole/)

Ridjica, 1927.
Nastavnice sa decom riđičke osnovne škole, 22. V 1927.