Koliko je veličina mozga zaista važna?

Share

Šta mislite, ko ima najveći broj neurona u odnosu na broj ostalih ćelija u celom organizmu?

Mali valjkasti crv (nematodes), dug jedva jedan milimetar sa elegantnim imenom C.Elegans (Caenorhabditis elegans). Jedna trećina svih ćelija u tom malom organizmu čine nervne ćelije. Od ukupno 959 ćelija, 303 jesu neuroni.

C.Elegans

Najveći mozak od svih živih vrsta ima  kit ulješura. Mozak  ovog kita je težak 7 kilograma i teži je od mozga njaveće životinje, plavog kita. Slon, najveća suvozemna životinja ima mozak težine 4 kilograma i 780 grama, ali njegov mozak  čini samo 0,1 procenat njegove telesne težine.

Kit ulješura 

brain-stormGde se nalazi ljudski mozak izmedju ovih ekstrema?

Težinom od 1350 grama prosečni ljudski mozak čini 2% težine tela. Ljudski mozak ima 85 milijardi neurona  (Pakkenberg and Gundersen, 1997).  Od toga, 12 do 15 milijardi su u velikom mozgu, 70 miljardi u malom mozgu a manje od jedne milijarde neurona se nalaze u moždanom stablu i kičmenoj moždini.

Novija istraživanja pokazuju da ima izmedju 21 do 26 milijardi neurona u kori velikog mozga (Pelvig et al., 2008 ), 101 milijarda u malom mozgu (Andersen et al., 1992 ), tako da ukupan broj neurona u ljudskom mozgu prelazi broj od 120 milijardi. (120 000 000 000 000).

Neuroni su pohlepne ćelije. Kod čoveka koji se odmara, mozak koristi 18% procenta kiseonika iako čini samo 2% ukupne težine. Od toga 6% kiseonika koristi bela masa, a 94% siva moždana masa.

Jedan neuron ima izmedju 100 i 1000 sinapsi (veza sa drugim neuronima), tako da se procenjuje da ovih funkcionalnih veza izmedju neurona u ljudskom mozgu ima 15 kvadriliona (15.000.000.000.000.000 tj. 15*1015).

Uzimajući činjenicu da su sinapse dimamična kategorija, da se neprestano  stvaraju i nestaju tokom razvoja i učenja, slobodno se može reći:


opte_internetljudski mozak je najsloženija struktura u čitavom univerzumu.