Prva pomoć kod epileptičkog napada

Share

 Konvulzivni napad

Dete je palo, telo je postalo ukočeno, mićići se trzaju, otežano diše

seizure 2
Najvažnije: ne paničiti

 

Šte treba učiniti?

 • Ostani miran. Većina napada traje manje od 5 minuta
 • Ne sputavaj dete za vreme napada
 • Zaštiti dete od povredjivanja. Ukoliko je moguće, spusti ga na pod, ukloni opasne predmete iz njegove blizine
 • Pažljivo okreni dete na stranu
 • Olabavi odeću oko vrata i ukloni naočare ako ih ima
 • Proveri kod prisutnih da li je poznato da dete ima epilepsiju, ili je to prvi napad
 • Ne stavljaj ništa u usta. Detetu u napadu ne može da „zapane jezik“
 • Posle napada pažljivo se obrati detetu, ohrabri ga i podrži. Ostani sa njim dok ne postane sasvim bistro.

 Drugi  tip napada

Nisu svi napadi konvulzivni. Dete može da se zagleda, da deluje otsutno i da ne reaguje na pozive. Može da hoda besciljno i nespretno.

Šta treba učiniti?

 • Ostani sa detetom. Dete može biti nesesno svog ponašanja
 • Pomeri opasne objekte koji mu se nadju na putu
 • Ne pokušavaj da sputaš dete tokom napada
 • Pažljivo ga uputi dalje od opasnih mesta
 • Posle napada, pažljivo ga ohrabri rečima. Ostani sa njim dok se potpuno ne izbistri.

 Hitnu pomoć treba zvati

 • Kada nije poznato da dete ima napade
 • Kada napad traje duže od 5 minuta
 • Kada zateknete dete sa napadom, a niste sigurni koliko dugo napad već traje
 • Kada se napadi ponavljaju bez punog oporavka izmedju napada
 • Ako je dete konfuzno i 20 minuta posle napada
 • Ako se napad dogodio u vodi
 • Ako je dete povredjeno, ima šećernu bolest ili neku drugu bolest

Za više inforamcija pogledajte sajt www.horizontiko.rs,

ili pošaljite pitanje putem e-maila na adresu: vemil@mts.rs