Klasifikacija epileptičkih napada

Share

ilae_logoKomisija za klasifikaciju i terminologiju Internacionalne lige za borbu protiv epilepsije (ILAE) je 1981 godine dala klasifikaciju epileptičkih napada koja se zasniva na kliničkom ispoljavanju  i EEG nalazu. [i]

Po ovoj klasifikaciji, epileptički napadi se dele na dve glavne grupe, na osnovu toga gde se primarno odigrava (prekomerno, nenormalno) električno pražnjenje. Ukoliko se pražnjenje odigrava samo u jednom delu moždane kore, onda je to fokalni napadi, a ako se pražnjenje odvija sinhrono iznad obe hemisfere, radi se o generalizovanom napadu.

Ova klasifikacija, iako ne idealna, aktivno se koristi  i služi kao osnova za sve druge, detaljnije klasifikacije, koje u obzir uzimaju i mnoge druge karakterisdtike epileptičkih napada.

 Parcijalni napadi (počinju lokalno)

Jednostvani parcijalni napadi (neizmenjena svest)

 1. sa motornim simptomima
 2. sa somatosenzornim ili specifičnim senzornim simptomima
 3. sa automatskim simptomima
 4. sa psihičkim simptomima

Kompleksni Parcijalni napadi (izmenjeno stanje svesti)

 1. počinju kao jednostavni parcijalni napad, ali progredira do kompleksnog napada
 2. sa izmenjenom svešću od samog početka napada

Parcijalni napadi sa sekundarnom generalizacijom

Generalizovani napadi

 1. Apsansi
  • tipični (petit mal)
  • Atipični
 2. Mioklonični
 3. Klonični
 4. Tonični
 5. Tonično-klonični
 6. Atonični

[i] Comision on Classification and Terminology of the International League Against Epilepsy, Proposal for revised clinical and electreoencephalographic classification of epilepsy seizures. Epilepsia 1981; 22:489-501