Vreme je da se prijavite na seminar.

Share

U toku je prijavljivanje za drugi Seminar Dete sa epilepsijom u školi

4-copy-of-dete-sa-epilepsijom-u-skoli

Seminar  Dete sa epilepsijom u školi je akreditovan kod  Zavoda za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja za godin 2016/17 i 2017/18.

Broj programa u katalogu je 304,  a donosi 24 boda učesniku seminara.

Autori programa su Dr Emil Vlajić, epileptolog i Mirsada Topalović, psiholog.

Cilj seminara jeste razumevanje, podrška i pomoć deci sa epilepsijom u školskom okruženju.

Seminar se organizuje elektronskim putem i traje 4 nedelje.

Drugi seminar počinje 21.11.2016. godine a rok za  upis na seminar je 18.11.2016.

Cena: 1600.00 din po učesniku.

Bliže informacije o seminaru  i načinu upisa na seminar se nalaze na web adresi:  www.horizontiko.rs/epilepsija/

Kontakt osoba Dr Emil Vlajić, tel 063 70 84 256, e-mail: vemil@mts.rs