Suspenzija licence u obrazovanju

Share

Sticanje licence za rad u obrazovanju je proces koji traje po nekoliko godina i završava se,  po mišljenju većine kandidata, vrlo stresnim polaganjem ispita pred komisijom ministarstva/pokrajinskog sekretarijata. Posedovanje i očuvanje  ovog dokumenta veoma je važno za svakog prosvetnog radnika, kao i pitanje da li i u kojim situacijama  se licenca može suspendovati ili oduzeti. Ovo pitanje se povremeno pojavljuje na društvenim mrežama.

Brojgel, 1556.

Retko se u našoj obrazovnoj praksi dešava da nekom prosvetnom radniku bude supendovana ili oduzeta stečena dozvola za rad. Ali se ipak dešava. Zato je važno znati  situacije koje do toga mogu dovesti, pošto je posao prosvetnog radnika veoma kompleksan i često traži brzo reagovanje u radu sa decom, roditeljima, kolegama. Situacije na osnovu kojih se može suspendovati licenca su navedene u  članu 149. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja:

“…

Licenca se suspenduje nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku koji:

1) prema izveštaju prosvetnog savetnika ne ostvaruje obrazovno-vaspitni rad na način i po postupku kojim se omogućava postizanje propisanih principa, ciljeva i standarda postignuća, programa obrazovanja i vaspitanja i vrednovanja rezultata učenja, za koga prosvetni savetnik utvrdi da nije otklonio nedostatke u svom radu, ni posle datih stručnih primedbi, predloga i upozorenja u pisanom obliku, na osnovu čega je dva puta negativno ocenjen od strane različitih prosvetnih savetnika;

2) se prema izveštaju prosvetnog savetnika nije stručno usavršavao, a prosvetni savetnik u svom izveštaju utvrdi da razlozi za to nisu opravdani.

…”

Pretpostavljam, da svi oni koji su polagali ispit za licencu prepoznaju navedene stavove Zakona.  Pripravnici koji se obučavaju za rad u prosveti na ovo treba da obrate posebnu pažnju – dešava se da su ovo i ispitna pitanja u delu ispita koji se odnosi na poznavanje zakonskih propisa.

Često pitanje koje nastavnici postavlja u vezi suspenzije licence se odnosi na stručno usavršavanje – da li se licenca može suspendovati (neki čak navodede – oduzeti) nasatvniku/vaspitaču/stručnom saradniku ukoliko se stručno ne usavršava po pravilniku koji to propisuje.

U takvoj situaciji prosvetni savetnik procenjuje opravdanost razloga zbog kojih se nastavnik, vaspitač i stručni saradnik nije stručno usavršavao i donosi konačnu odluku  po Pravilniku o stručno-pedagoškom nadzoru, član 7. Obavezu stručnog usavršavanja imaju svi zaposleni u prosveti, ali je širok spektar opravdanosti razloga za neispunjavanje ove obaveze.

Oduzimanje licence je ozbiljniji proces od njene suspenzije i dešava se zaposlenom:

  • kada je pravnosnažnom presudom osuđen za odredjena krivična dela,
  • kada je na osnovu pravnosnažne sudske odluke dobio rešenja o prestanku radnog odnosa,
  • ako odbije vršenje spoljašnjeg vrednovanja rada ili stručno-pedagoškog nadzora,
  • kome je suspendovana licenca u skladu sa članom 149. ovog zakona, a stekli su se uslovi za novu suspenzi

Svi navedeni razlozi i procedura oduzimanja su su detaljnije  navedeni  u članu 150. . Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

  Mirsada Topalović, psiholog