Tri principa pravilne ishrane

Share

Pojam pravilne ishrane podrazumeva zadovoljenje potreba organizma za dnevnim unosom energije i dovoljnom količinom prehrambenih i zaštitnih materija koje su neophodne za održavanje fizioloških funkcija organizma i zdravlja.

dobro balansirani sastojci hrane čine zdrav obrokPrvi i osnovni  princip zdrave ishrane jeste: Uneti odgovarajuću količoinu potrebnih namirnica

Iz ovog proizilaze sekundarni principi:

1.   Princip individualbnosti (potrebe konkretne osobe)

Kod pripremanja hrane za dete treba imati na umu:

 1. Uzrast (u ranom dečjem uzrastu je velika potreba za gradivnim materijama, u adolescenciji energetske potrebe su veće…)
 2. Nasledne faktore (predispozicija za odredjene poremećaje i bolesti vezane za ishranu, “sklonost” ka debljanju)
 3. Uskladjivanje ishrane sa dominantim tipom
 4. Ugradnja zdravog načina ishrane u individualni životni stil.

2.  Princip kvaliteta (odrediti koje su to namirnice potrebne)

Hranom se osigurava unos materija neophodnih

 1. izaberi zdravu hranu
  Izabrati zdravu hranu nije lako

  Za izgradnju tkiva (belančevina, gvožđa i kalcijuma),

 2. Energija neophodna za odvijanje procesa metabolizma i telesnu aktivnost (masti i ugljeni hidrati)
 3. Nutrijenti potrebni za fiziološke funkcije organizma (vitamini i minerali).
 4. Raznovrsnom hranom smanjuje se rizik da će neki hranjlivi sastojak ostati u manjku.

Pravilnim izborom hrane doprinosimo održavanju zdravlja, mentalnoj i telesnoj sposobnosti pa je zato važan kvalitetan i raznovrstan odabir namirnica.

3. Princip kvantiteta (koja količina svake vrste namirnica je dovoljna)

Neophodan je dobra procena koliko koje vrste namirnica treba unositi.

 1. Nedovoljni unos troši rezerve organizma, usporava telesni razvoj  i ograničava normalne fiziološke procese i aktivnosti, a samim time i zdravlje.
 2. Preveliki unos dovodi do opterećenja organizma, nepravilne prerasporedele telesne mase, smanjuje funkcionalnost organizma.
 3. Teško je spremiti obrok običnim sumiranjem nutritijenata, što bi ličilo na hemijsku laboratorijiu. Namirnice su prirodne mešavine potrebnih hemijskih sastojaka. Svaka namirnica čini specifičnu mešavinu. Poznavanjem sastojaka namirnica može se odabrati kombinacija koja zadovoljava potrebe konkretne osobe.