Tag Archives: učitelj

Provera savladanosti programa uvođenja u posao pripravnika u školi

Škole često imaju pitanja u vezi  provere savladanosti programa uvođenja u posao (u školi ga obično zovu “ispit”) nastavnika/vaspitača/saradnika koja se organizuje u školi/predškolskoj ustanovi neposredno posle obavljenog  pripripavničkog staža. Ovom “ispitu” se obično pridaje manji značaj , iako od njegovog ishoda zavisi da li će pripravnik imati pravo da pristupi polaganju ispita za licencu.

Albert Anker – The school exam, 1862

Jedno od tih pitanja sa kojim sam se nedavno susrela se odnosilo na sastav školske komisije za proveru savladanosti programa u slučaju kada škola nema stručnog saradnika. Odgovor na ovo pitanje nije direktno naveden u Pravilniku o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (u daljem tekstu Pravilnik),  ali se svakako do njega može doći detaljnim čitanjem Pravilnika.

Pre svega potrebno je obratiti pažnju na nekoliko ključnih aspekata Pravilnika koji se odnose na savladavanje programa za pripravnike u vaspitno- obrazovnim ustanovama:

  • program uvodjenja u posao,
  • sastav komisije za proveru savladanosti programa u ustanovi,
  • izveštaj komisije.

Komisiju za proveravu savladanosti programa za pripravnike (Komisija) obrazuje direktor rešenjem, u sastavu od najmanje tri člana. Direktor, koji je ujedno i predsednik Komisije i stručni saradnik su stalni članovi komisije. Treći član je:

  • član stručnog veća za oblast predmeta kojem pripada pripravnik – za nastavnika,
  • član vaspitno-obrazovnog veća, odnosno pedagoškog veća – za vaspitača u predškolskoj ustanovi i vaspitača u školi sa domom,
  • predstavnik nastavničkog/vaspitno-obrazovnog/pedagoškog veća – za stručnog saradnika, u zavisnosti od tipa ustanove u kojoj je stručni saradnik zaposlen.

Mentor ne može da bude član Komisije, ali ima obavezu da prisustvuje proveri savladanosti programa.

Stručni saradnici iz drugih ustanova mogu biti članovi  Komisije za proveru savladanosti programa, kako bi pomogli ustanovi koja nema stručnog saradnika u trenutku kada organizuje ovaj “ispit”. O tome se dogovaraju direktori obe ustanove.

Proverera savladanosti programa može se organizovati najranije nakon godinu dana rada pripravnika u ustanovi, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja izveštaja mentora o radu sa pripravnikom i čini je:

  • izvođenje i odbrana časa u školi – za nastavnike
  • izvođenje aktivnosti sa odbranom u predškolskoj ustanovi – za vaspitače/medicinske sestre,
  • prikaz i odbrana aktivnosti stručnog saradnika u ustanovi i vaspitača u domu učenika.

Proveru savladanosti programa vrši Komisija u punom sastavu  pred kojom pripravnik izvodi gore navedeni oblik obrazovno-vaspitnog rada.

Ocenu o savladanosti programa daje komisija u pisanoj formi u vidu izveštaja. Još jednom naglašavam da je ovaj izveštaj neopohadn za prijavu polaganja za licencu.

Mirsada Topalović, prosvetni savetnikPsiholog Mirsada Topalović

Reproduktivni ili kreativni učitelj

Kreativni učitelj je neprocenjivo vredan resurs
Kreativni učitelj je okosnica kreativne nastave.

 

 

U obrazovnom sistemu se mogu prepoznati dva tipa učitelja: Reproduktivni i Kreativni

Evo odlika jednog i drugog tipa učitelja.

 

Reproduktivni učitelj

Kreativni učitelj

Rado koristi gotove nastavne materijale i gotove pripreme za  rad u razredu. Na svaki čas  dolazi sa novim  scenarijem i  novim nastavnim materijalima.
Oslanja se na udžbenike u kojima je ponuđen gotov scenaro  za „obradu” novih sadržaja. Umesto udžbenika koristi  naučno-popularne i umetničke tekstove.
Misli da mu  je stečena diploma dovoljna za ceo radni vek Stalno uči (formalno i neformalno).
Nikada nije prikazao  neki svoj radni rezultat, a one koji to rade naziva „karijeristima”. Prikazuje  vlastite metode, pripreme, didaktičke materijale na stručnim  skupovima.
Nikad nije napisao  niti objavio  stručni tekst, a o onima koji to čine nema „visoko” mišljenje. Objavljuje stručne tekstove u časopisima ili na internetu.
Godinama koristi iste modele nastavnih aktivnosti. Proverava vlastite ideje.
Nema nove ideje i nikad se ne pita može li se nešto raditi drugačije. Uvek ima nove ideje za zajedničke aktivnosti s učenicima.
Ako i sazna za neku novu ideju traži što jednostavniji recept za njeno ostvarenje. Svaku tuđu ideju  menja i obogaćuje.
Ništa ga ne zanima osim obaveznog  nastavnog  plana i  programa. Znatiželjan je – sve ga zanima, ima širok spektar interesovanja.
Ne zna da na Internetu postoje mnoge stranice sa produktima kreativnih kolega. Istražuje tuđe ideje na internetu.
Godinama nije pročitao neku  novu stručnu ili naučnu knjigu. Čita najnovije knjige iz metodike, pedagogije i psihologije.
Godinama nije prelistao neki stručni ili naučni  časopis. Prati stručne i naučne  tekstove u časopisima.
Godinama koristi iste pripreme bez obzira na strukturu učenika u razredu. Prilagođava pripreme časa konkretnim učenicima.
Ne zanima ga nikakva saradnja s drugim kolegama, a na stručne susrete ide samo zato što mora. Sarađuje s drugim kreativnim kolegama, pravi povoljnu atmosferu  za učenje u školi.
Primenjuje  frontalnu nastavu. Primenjuje aktivne oblike učenja.

(https://bib.irb.hr/datoteka/679399.Diplomski_rad-Andrea_Ivoevi.pdf)